fbpx

 

一早在教堂等待的Anthony,雖然臉上掛著微笑,卻難掩緊張的心情。即使在我為他和親友拍照時,他的雙眼仍不時望向花車進場的方向。當Erica到達之際,大批記者一湧而上,也為我的拍攝帶來挑戰。

神父為兩人祈禱時,Erica經常偷望身邊的Anthony。這與嚴肅的儀式形成很大對比。相機拍下了每個對望,每次微笑。

我十分重視這些自然流露的畫面。因為,每一個細節都是他們藏在心内的感情話語。–馬丁

erica-wedding-martin aesthetics (2 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (6 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (8 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (4 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (12 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (10 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (9 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (11 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (18 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (19 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (20 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (21 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (22 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (23 of 66) erica yuen wedding martin aestheticserica-wedding-martin aesthetics (24 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (28 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (30 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (33 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (34 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (38 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (36 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (37 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (39 of 66)erica yuen martin aestheticserica-wedding-martin aesthetics (45 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (46 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (49 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (47 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (50 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (51 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (52 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (53 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (56 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (57 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (58 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (59 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (60 of 66) erica-wedding-martin aesthetics (63 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (61 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (64 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (62 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (65 of 66)erica-wedding-martin aesthetics (66 of 66)