fbpx

 

從台灣到港的媽媽和兩位姊妹,說著一口窩心的國語。穿起紅褂的一刻,大家都哭了。

Christina 說擔心會溶妝,我用國語對她說:「流眼淚,就代表有深厚的感情,也代表嫁了好老公。」大家都笑了。

原來兩位姊妹也快將出嫁。三位準太太相互擁抱,我特意拍下她們戴在手上的指環。

Billy 是個樂觀開朗的男孩,無時無刻都充滿笑容。Christina 說Billy一直是她的「best friend」,兩人之間無所不談。當她失落的時候,Billy 總有辦法逗她笑。

他們是朋友,是知己,也是情人。

當神父問他們是否願意和對方長相廝守,Christina 說:「我非常願意!」

拍照的時候,我很重視畫面背後的故事。沒有故事,就沒有靈魂,再美麗的照片也顯得空洞無力。–馬丁

MTS_5628 MTS_5623-EditMTS_5581MTS_5437-EditMTS_5466-Edit1MTS_5382MTS_5698MTS_5379MTS_5641MTS_5636MTS_5514-EditMTS_5742MTS_5760-EditMTS_5807MTS_5782MTS_5817MTS_5825MTS_5847MTS_5862MTS_5896MTS_5886MTS_59572MTS_5976MTS_6008MTS_6074MTS_6277-EditMTS_6290-EditMTS_6091MTS_6118MTS_6145-EditMTS_6242 MTS_6224-EditMTS_6236 3MTS_6246-EditMTS_6203 MTS_6200-EditMTS_6333 MTS_6494MTS_6351 MTS_6389-Edit MTS_6391 MTS_6396 MTS_6409 MTS_6428 MTS_6463 MTS_6475 MTS_6479 MTS_6488MTS_6505MTS_6515 MTS_6526 MTS_6545 MTS_6557-Edit MTS_6597-Edit MTS_6585 MTS_6566-Edit4MTS_6656MTS_6669MTS_6690MTS_6708-EditMTS_6781-EditMTS_6840MTS_6886MTS_6856